Preventie

Behandeling van de preventieassistente

Het tandvlees vormt het fundament van uw gebit. Zonder gezond tandvlees is het onmogelijk een gezond gebit te houden. Zorg aan uw tandvlees en preventie van tandvleesproblemen vormen dan ook een belangrijk onderdeel van onze praktijk. De basiszorg aan uw tandvlees wordt binnen onze praktijk verricht door preventieassistentes. De preventieassistente is een tandartsassistente die, na jarenlange werkervaring, een aanvullende opleiding heeft gevolgd om deze basiszorg aan uw tandvlees te kunnen verlenen.

Waarom verwijzing preventieassistente? 

Uw tandarts heeft een aandachtspunt voorzien met betrekking tot uw tandvlees. Vanuit preventieve aard wordt u verwezen naar de preventieassistente om verdere problemen aan uw tandvlees te voorkomen. Deze zorg wordt binnen Mondzorg Sliedrecht verricht door preventieassistentes.

Wat kunt u verwachten?

De preventieassistente heeft van uw tandarts al vernomen waarom u bent verwezen. De preventieassistente zal u uitleggen wat u van haar kunt verwachten. De preventieassistente zal de situatie van uw tandvlees bekijken en hiervan verslag doen aan u. Vervolgens zal de preventieassistente u direct behandelen voor de aandachtspunten.

De preventieassistente is bevoegd om zelfstandig de volgende zorg te verlenen:
  1. Het geven van mondhygiëne instructie;
  2. Het verwijderen van ‘oppervlakkig’ tandsteen;
  3. Het sealen van kiezen bij kinderen;
  4. Het geven van fluoridebehandelingen bij kinderen;
  5. Het maken van gebitsafdrukken;
  6. Het verzorgen van bleekbehandelingen.
Wat gaat de behandeling kosten?

Jongeren tot 18 jaar krijgen de kosten van de preventieassistente volledig vergoed uit de basisverzekering. Mondzorg Sliedrecht stuurt de rekening via Infomedics.

Voor volwassenen worden meestal instructie en tandsteen verwijderen berekend. Naargelang de behandelbehoefte. Deze verrichtingen gaan op basis van tijd. De overheid heeft hiervoor een bedrag van € 14,91 per 5 minuten vastgesteld (afronding naar boven).

Wat is tandsteen?

Tandsteen is een verkalkte laag tandplaque. Het uit zich meestal als een gele of bruine kleur op de tanden/kiezen. Tandsteen kan zich ook onder het niveau van de tandvleesrand vormen waardoor het tandvlees geïrriteerd kan raken.

De preventieassistente behandelt alleen het tandsteen dat boven het tandvlees zit.