Feitjes

De behandelingen in het tarievensysteem zijn door de overheid zo omschreven dat u weet wat u krijgt voor een bepaalde prestatie. Mocht er iets niet duidelijk zijn dan lichten wij dat graag toe. Om te weten of een behandeling vergoed wordt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Een aantal tarieven is exclusief materiaal- en/of techniekkosten. Dit zijn de voor de behandeling noodzakelijke techniekkosten en de specifiek aan de betreffende prestatie toe te rekenen materiaalkosten. Hier worden niet de verbruiksmaterialen bedoeld als handschoenen etc. De prestaties waarbij dit van toepassing kan zijn, zijn in het tarievenoverzicht aangegeven met een sterretje.

Categorieën