Tarieven

Tarieven

De tarieven voor tandheelkundige zorg worden landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Vanzelfsprekend hanteert Mondzorg Sliedrecht ook deze tarieven.

Onze tarieven volgen het door de overheid vastgestelde systeem, waardoor u precies weet hoeveel en waarvoor u betaalt. Bij vragen staan we klaar om uitleg te bieden. Voor informatie over vergoedingen, neem contact op met uw zorgverzekeraar. Enkele tarieven zijn exclusief techniek- en/of materiaalkosten, die specifiek zijn voor de betreffende behandeling. Dit omvat niet de kosten voor verbruiksmaterialen zoals handschoenen. Prestaties waarbij extra kosten van toepassing zijn, worden in ons tarievenoverzicht aangegeven met een sterretje.

Vragen over uw factuur?
Het versturen van de facturen en de administratieve verwerking van betalingen hebben wij uitbesteed aan Infomedics (infomedics.nl).

De ontvangen factuur betaalt u aan Uwnota.nl op NL34 ABNA 0243 2400 58 t.n.v. Uw Nota.

Voor vragen over uw factuur verwijzen wij u naar www.infomedics.nl. Voor overige vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de servicedesk van infomedics.nl (telefoonnummer: 0900 – 777 777 1
(€ 0,10 per minuut).